با اعضای هیئت مدیره ما آشنا شوید

سعید کیانی

عضو هیات مدیره

خیراله بیرانوند

عضو هیات مدیره

کاظم شاکر

عضو هیات مدیره

غلامحسین تابش فر

رئیس هیات مدیره

اسد فاضل

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره