B1ABE072-0653-46AE-B71E-D47DDF3F3907

درباره ما

 

شرکت گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه (سهامی خاص) که سهام آن صد در صد متعلق به بانک شهر می باشد به عنوان هلدینگ ساختمانی بانک شهر با هیئت مدیره ۵ نفره اداره و تحت نظارت بانک شهر فعالیت می نماید و دارای پنج شرکت تابعه تخصصی  می باشد که در هیئت مدیره این شرکتها حداقل یک عضو هیئت مدیره مشترک با هلدینگ دارد و از این طریق آن شرکتها را مدیریت و کنترل می نماید و از مزایای حاصل از کسب و کارهای مختلف نیز منتفع می شود.

 

اهم موضوع فعالیت گروه (هلدینگ ساختمانی)

اهم موضوعات فعالیت شرکت بطور خلاصه عبارت است از : سیاست گذاری و مدیریت بر شرکتهای تابعه با رویکرد ساختمانی و پیمانکاری و تهیه مواد و مصالح (بازرگانی)، مدیریت طرح و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و ساختمانی تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و برنامه ریزی انجام فروش املاک و ساختمانهای مازاد بانک و شرکتهای تابعه.