با اعضای هیئت مدیره ما آشنا شوید

سعید کیانی

عضو هیات مدیره

خیراله بیرانوند

عضو هیات مدیره

سید مصطفی موسوی

عضو هیات مدیره

غلامحسین تابش فر

رئیس هیات مدیره

اسد فاضل

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره