دلایل تشکیل هلدینگ ساختمان در بانک شهر :

 • دستیابی به  اهداف کلان سازمان و در چارچوب خط مشی های پـیش بینـی شـده توسط بانک شهر
 • شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه ها و حوزه کاری متنوع و ورود به آنها به منظور کاهش هزینه ها، افزایش سود آوری، کاهش ریسک
 • امکان برقراری نظـام هـم افزایـی بـین شرکت های تخصصی زیر مجموعه در رشته های مرتبط با امور املاک و ساختمان
 • دسترسی بـه سـرمایه گـذاری بـا نـرخ های ارزانتر
 • ایجـاد تعادل و توازن بین منابع و مصارف و اجرای تعهدات سازمان
 • حفـظ ارزش ذخـایر نقدی بانک
 • پخش ریسک در سطح سازمان
 • اثربخشی بیشتر شرکت های تابعه
 • سادگی در تفویض اختیارات
 • سـازماندهی تمـامی امکانات متعلق به سازمان در عرصه ساخت و ساز و عمـران و پیشـگیری از تـداوم اقـدامات پراکنـده
 • توسعه هم افزایی در قالب زنجیره ارزش
 • گستردگی جغرافیایی، نیروی کار و منابع انرژی ارزان در پهنه جغرافیایی سهامداران شامل شهرداریهای کلان شهرها
 • مصون سازی سرمایه گذاری ها از طریق ایجاد تنوع در فعالیت های تجاری

با توجه به دلایل فوق شرکت سهامی خاص گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ به شماره ۴۶۳۹۸۲ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردید.

Do you agree austraila writings that the phrase be true is the central theme of this story