شرکت گروه توسعه ساختمانی  شهر آتیه (سهامی خاص) که سهام آن صد در صد متعلق به بانک شهر می باشد به عنوان هلدینگ ساختمانی بانک شهر با هیئت مدیره ۵ نفره اداره و تحت نظارت بانک شهر فعالیت می نماید و دارای پنج شرکت تابعه تخصصی  می باشد که در هیئت مدیره این شرکتها حداقل یک عضو هیئت مدیره مشترک با هلدینگ دارد و از این طریق آن شرکتها را مدیریت و کنترل می نماید و از مزایای حاصل از کسب و کارهای مختلف نیز منتفع می شود.

 

اهم موضوع فعالیت گروه (هلدینگ ساختمانی)

اهم موضوعات فعالیت شرکت بطور خلاصه عبارت است از : سیاست گذاری و مدیریت بر شرکتهای تابعه با رویکرد ساختمانی و پیمانکاری و تهیه مواد و مصالح (بازرگانی)، مدیریت طرح و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و ساختمانی تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و برنامه ریزی انجام فروش املاک و ساختمانهای مازاد بانک و شرکتهای تابعه.