شرکت های تابعه


شرکت مسکن و ساختمان جهان

شرکت مسکن و ساختمان جهان در تاریخ ۱۳۴۵/۰۴/۱۲ با هدف ارائه خدمات مربوط به شناسایی …

بیشتر بخوانید

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ تحت شماره ۱۰۰۵۶ با …

بیشتر بخوانید

شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه

شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه (سهامی خاص) در تاریخ۸۶/۱۱/۱۶ تحت شماره …

بیشتر بخوانید

شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار

شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار (سهامی خاص) با هدف انجام فعالیت های اجرایی، نظارتی و مشاوره ای …

بیشتر بخوانید

شرکت نوسازان شهر تهران

شرکت نوسازان شهر تهران در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۳ تحت شماره ۳۳۱۱۰۳ در اداره ثبت شرکتها …

بیشتر بخوانید